רישוי חינוך

תוכנות לארגוני חינוך ועמותות

(מלכ"רים) ניתנות בדר"כ בקרב רוב חברות התוכנות בהנחה משמעותית. ארגוני חינוך הדורשים תוכנות הניתנות במסגרת רישיון חינוך נדרשות לבדיקה מדוקדקת טרם קבלת התוכנה לשימוש.

בכל חברת תוכנה המשווקת ומייצרת מוצרי תוכנה, ישנן קריטריונים מסויימים לאישורם של ארגוני חינוך בכדי שיקבלו מחיר מוזל.

 • מוסד לימודי או מקצועי שאושר על ידי

  מוסד חינוכי / מוסד להשכלה רשויות התקינה והפיקוח הממשלתיות הרלוונטיות במדינה שבה מנהל אותו מוסד את משרדיו הראשיים, או מלכ"ר (מוסד/ארגון) שכל זמנו מוקדש להוראה ואשר אינו אקדמי ו/או אינו מוכר על ידי רשויות הממשל.

 • משרדי המנהלה של מוסד להשכלה

  המשרדים המנהליים המקומיים, האזוריים או הארציים של אחד ממוסדות ההשכלה המתוארים בסעיף 1.א. לעיל.

 • סגל הוראה ועובדי מנהלה

  סגל הוראה ועובדי מנהלה במשרות מלאות או חלקיות במוסד להשכלה כהגדרתו בסעיף 1.א. לעיל.

 • תלמידים

  תלמידים רשומים הלומדים תוכנית מלאה או חלקית במוסד להשכלה, כהגדרתו בסעיף 1.א. לעיל ותלמידים רשומים הלומדים תוכנית מלאה במוסד להשכלה, כהגדרתו בסעיף 1.ב. לעיל.

 • ספריות ציבוריות

  ספרייה ציבורית המציעה שירותי ספרייה כלליים בסיסיים ללא תשלום לכל התושבים של קהילה, מחוז או אזור נתונים.

 • מוזיאונים ציבוריים

  ספרייה ציבורית המציעה שירותי ספרייה כלליים בסיסיי מוזיאון ציבורי שמאורגן על בסיס קבוע, המשרת בעיקרו של דבר מטרות חינוכיות או אסתטיות, נעזר בצוות מקצועי ומציג לקהל הרחב בקביעות פריטים מוחשיים.

 • ארגוני צדקה

  ארגון צדקה הפועל כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) ואשר מטרתו: 1. סיוע לעניים, 2. קידום החינוך, 3. קידום רווחת החברה והקהילה, 4. קידום התרבות או 5. קידום הסביבה הטבעית.

ועוד ESET, Adobe: קריטריונים אלה נכונים ברובם גם לחברות תוכנה אחרות כמו תוכנות נוספות המיועדות לעולם החינוך המשווקות על ידנו הן אותם תוכנות לשליטה על כתת לימוד, או הגנת מידע ושחזור מידע לכתות הלימוד ניתן למצוא אצלנו תוכנות המיועדות לענף החינוך מאת החברות הבאות: מיקרוסופט, אדובי, תוכנות שליטה על כיתה ועוד.