שחזור כרטיס זיכרון

שחזור כרטיס זיכרון
בהגדרת שיחזור כרטיסי זיכרון, הכוונה היא לשיחזור התקני אחסון מידע שונים מבוססי רכיבי זיכרון בלתי נדיף (NAND), רכיבי הזיכרון אינם מכילים חלקים נעים (כמו בדיסק קשיח) ועל כן מכונים Solid State Drives, המידע בכרטיסי אחסון אלו שמור על גבי רכיבי Flash.


לעיתים, מצלמה דיגיטאלית מדווחת על הודעת שגיאה מסוג: 
"Memory Card Error" כאשר קיים נזק בכרטיס הזיכרון של המצלמה.

שיחזור מידע מכרטיסי זיכרון (מבוססי Flash) מתחלק למספר שלבים:
השלב הראשון בתהליך שיחזור כרטיס זיכרון הוא איבחון גורם הבעיה, לרוב, הבעיות בכרטיסי זיכרון מתחלקות ל 2 קבוצות, בעיות לוגיות ובעיות פיסיות.
ע"מ לשחזר מידע מכרטיס זיכרון עם בעיות לוגיות, נעזר מהנדס שיחזור המידע ברוב המקרים בתוכנות (חלקן תוכנות ייעודיות שפותחו אצלנו במעבדה), וזאת בכדי להתגבר על הנזקים הלוגיים ולהגיע למצב בו ניתן לחלץ את המידע המאוחסן ע"ג הכרטיס הזיכרון ללא צורך בפירוק כרטיס הזיכרון.


בעיות פיסיות: ברוב המקרים, שחזור מידע מכרטיסי זיכרון עם נזק פיסי הוא שחזור מורכב יותר ועל-כן נדרש זמן רב יותר לביצועו.
שלבי שחזור מידע מכרטיס זיכרון הסובל מבעיות פיסיות הם כדלקמן:
שחזור כרטיס זיכרון - שלב 1: פירוק הכרטיס. בשלב זה ניתן ללמוד על סוגי הזיכרונות וסוג הבקר אשר בשימוש בכרטיס הפגום

שחזור כרטיס זיכרון - שלב 2: שליפת רכיב או רכיבי הזיכרון ע"י שימוש בעמדת SMD, בשלב זה על מהנדס שיחזור המידע להיות זהיר מאוד שלא לפגוע ברכיב הזיכרון ולא לחממו יתר על המידה, חימום לא מבוקר של רכיב הזיכרון עלול לשרוף את הרכיב ולגרום לו נזק בלתי הפיך.

שחזור כרטיס זכרון - שלב 3: שימוש בקורא רכיבי פלאש ע"מ להעתיק את המידע השמור ברכיב הזיכרון לקובץ. בשלב זה מבצע מהנדס שיחזור המידע Memory Dump מרכיב הזיכרון לקובץ. כל יצרן של רכיבי זיכרון משתמש בפרמטרים שונים ע"מ לאגור את המידע על הרכיב ועל מהנדס שיחזור המידע לזהות את המאפיינים השונים בין רכיב אחד למשנהו (Blocks, Banks, Etc).


בתום שלב זה למהנדס שיחזור המידע יש את ה Raw Data מרכיבי הזיכרון בקבצים.

שחזור כרטיס זיכרון - שלב 4: שלב זה הינו השלב המורכב ביותר - בשלב זה על מהנדס שיחזור המידע להשתמש בכלי תוכנה ע"מ לעבד את ה Raw Data, להרכיב את קובץ הנתונים מחדש וליצור מערכת קבצים אשר ממנו יועתקו הקבצים ששוחזרו.
שלב זה הינו השלב המורכב ביותר והארוך ביותר, מכיוון שלכל כרטיס זיכרון מאפיינים שונים, סוגי זיכרונות שונים וסוגי בקר שונים (Controllers), על מהנדס שיחזור המידע ללקט פיסות מידע ע"מ להצליח ו"לתפור" את החלקים יחד למערכת קבצים תקינה.

שחזור כרטיס זיכרון - שלב 5: לאחר בדיקת תקינות הקבצים (תמונות, מסמכים וכו'), המידע המשוחזר נצרב ע"ג תקליטורי DVD ונמסר ללקוח.

במרבית המקרים, שחזור תמונות ששמורות ע"ג כרטיס הזכרון או דיסק או קיי לא יפגע באיכותן, כלומר איכות התמונה או השמע לא תפגע.