שחזור קלטות גיבוי

שחזור קלטות גיבוי
חברתנו בעלת ניסיון עשיר בשחזור מקלטות גיבוי מטכנולוגיות רבות (רשימה חלקית מופיעה מטה), גם במקרים אשר הקלטת נדרסה באופן חלקי.
DLT
Super DLT
DAT
1, 2 3, 4 LTO
DITTO
ועוד.


בכדי לקבל הצעת מחיר לשחזור מידע מקלטות גיבוי, ראשית יש למסור את הקלטות לבדיקה. במהלך הבדיקה חברת Recover תבדוק את התקינות הפיזית והלוגית של הקלטת, מערכת ההפעלה וכלי הגיבוי אשר היו בשימוש ועוד פרטים נוספים בכדי להעריך את מורכות ומשך השיחזור.

לאחר הבדיקה עוז טל תכין ותמסור הצעת מחיר ללקוח.