המלצות

הדס איתן - יצחקי , רח"מ מערכות מידע בתנועת בני עקיבא בתאריך Nov 20, 2017

אני הח"מ, הדס איתן - יצחקי, רח"מ מערכות מידע בתנועת הנוער בני עקיבא, רוצה להודות לאנשי המקצוע של "עוז טל מערכות מחשוב בע"מ" על ביצוע פרוייקט באופן מקצועי מאוד, עמידה בלוחות זמנים ובמסגרת התקציב שהוגש.
כאן המקום לציין את אופי הפעילות המקצועי ושיתוף הפעולה החל מרגע ההודעה על הזכייה במכרז ועד לסיומו המוצלח של הפרויקט אנשי בינת סמך עבדו על פי מתודולוגיה סדורה לצד תוכנית עבודה מוגדרת מראש ןבכך הצליחו לבצע את הפרויקט בהצלחה יתרה.